Categorii
Sneek Peek

Sneek peek from Landline by Rainbow Rowell

11050944_791260250956749_1679003547_n

ENG:I loved this quote from the moment I saw it and I knew I had to show it to you guys!

If you don’t know what Landline by Rainbow Rowell is about, here’s some info:

Georgie McCool knows her marriage is in trouble. That it’s been in trouble for a long time. She still loves her husband, Neal, and he still loves her – but that almost seems besides the point now.

Two days before they’re supposed to visit Neal’s family in Omaha for Christmas, Georgie tells him that she can’t go. She’s a TV writer, and something’s come up on her show; she has to stay in Los Angeles. She knows that Neal will be upset with her – he is always a little upset with her – but she doesn’t expect to him to pack up the kids and go home without her.

When her husband and the kids leave for the airport, Georgie wonders if she’s finally done it. If she’s ruined everything. That night, Georgie discovers a way to communicate with Neal in the past.

It’s not time travel, not exactly, but she feels like she’s been given an opportunity to fix her marriage before it starts…Is that what she’s supposed to do? Or would Georgie and Neal be better off if their marriage never happened?

RO: AM iubit acest citat din momentul în care l-am văzut şi am ştiut că trebuia să vă arăt şi vouă!

Dacă nu şti ce se petrece în Landline de Rainbow Rowell, iată nişte informaţii:

Georgie McCool ştie că mariajul ei este în pericol. Că a fost în pericol pentru mult timp. Încă îşi iubeşte soţul, Neal, şi el încă o iubeşte pe ea- dar asta aproape că este pe lângă punctul de vedere acum.

Cu două zile înainte să viziteze familia lui Neal în Omaha pentru Crăciun, Georgie îi spune că nu poate merge. Ea este o scriitoare de show-uri televizate şi ceva a intervenit aşa că va trebui să rămână în Los Angeles. Ea ştie că Neal se va supăra pe ea- el mereu este puţin supărat pe ea- însă nu se aşteaptă să împacheteze, să ia copiii şi să se ducă acasă fără ea.

Când soţul ei împreună cu copiii pleacă spre aeroport, Georgie se întreabă dacă însfârşit a făcut-o, dacă a ruinat totul. În acea noapte, Georgie descoperă o modalitate de a comunica cu Neal cel din trecut.

Nu este o călătorie în timp, nu chiar, dar ea simte că i-a fost dată oportunitatea de a salva mariajul înainte de a începe… este asta ceea ce se presupune că trebuie ea să facă? Sau lui Georgie şi lui Neal le-ar fi mai bine dacă mariajul lor nu ar fi avut loc?

Rămâi zâmbitor!

Pe data viitoare!

1343881